Fruitworm Beetle - Byturus ochraceusGreen Dock Beetle - Gastrophysa viridulaGround Beetle - Demetrias atricacapillusLily Leaf Beetle - Lilioceris liliiRed-headed Cardinal Beetle- - Pyrochroa serraticornisSoldier Beetle  -Cantharis lividaSoldier Beetle - Cantharis nigricansThistle Tortoise Beetle - Cassida rubiginosa